Siirry sisältöön

Tervetuloa juhlimaan maailman opettajien päivää

Group of people icon

HEI Teacher Day 5.10.2023 

Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu järjestävät pedagogisen seminaarin maailman opettajien päivänä, 5.10.2023 Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku) klo 8.15-12.15. Maksuton seminaari on tarkoitettu Turun alueen korkeakoulujen henkilöstölle.  HEI Teacher Day’n teemana vuonna 2023 on oppimisen merkityksellisyys. Ohjelmassa on avauspuheenvuorojen ja keynoten jälkeen 40 minuutin pituisia rinnakkaissessioita. Osallistujat voivat rakentaa itselleen mieluisan aamupäivän haluamistaan aiheista. Päivän lopussa kokoonnumme yhteen kuuntelemaan tekoälyaiheista debattikeskustelua.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt. Koska 99 % ilmoittautuneista on tulossa paikan päälle, ennakkotiedosta poiketen tapahtumaa ei ole mahdollista seurata etänä.

Ohjelma

8.15-9.00Aamukahvi (Mercatori)

9.00-9.50 Aloituspuheenvuorot ja Keynote (Ls 01)

 • Korkeakoulujen vararehtoreiden aloituspuheenvuorot
 • Keynote: Oppimisen taito korkeakoulutuksessa – Tuike Iiskala
  • Korkeatasoinen oppiminen edellyttää, että opiskelija ohjaa oppimistaan ja on oman oppimisensa toimija. Keynote-puheessaan yliopistotutkija Tuike Iiskala tarkastelee oppimisen taidon tärkeyttä korkeakoulutuksessa opiskelijan ja opettajan näkökulmasta sekä sitä, miten opettaja voi toiminnallaan tukea ja edistää opiskelijan tavoitteellista ja vastuullista oppimista. 

10.00-10.40 Rinnakkaissessiot A (tarkemmat kuvaukset täällä)

 • Ls 01: Opettajan polku – digitaalinen väline opettajien pedagogisen kehittymisen tukemiseksi – Jere Riekkinen & Heidi Salmento
 • Ls 09: Oppimisanalytiikan hyödyntäminen geneeristen kompetenssien ja opiskelumotivaation tunnistamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa – Marko Kortetmäki
 • Ls 08: Intercultural Thesis Supervision  – Kalypso Filippou

10.50-11.30 Rinnakkaissessiot B (tarkemmat kuvaukset täällä)

 • Ls 01: Vertaisohjauksesta voimaa – opas – miten hyödyntää vertaisohjausta osana verkko- ja hybridi opetusta  Minna Björkberg-Suominen & Piia Pesso
 • Ls 09: Epävarmuuden sietokyky opiskelussa – miten kääntää epävarmuus voimavaraksi? Menetelmiä opetuksen suunnitteluunMari Ketola & Meiju Keinänen
 • Ls 08: Challenges and opportunities of virtual teamwork – How can teachers support collaborative learning for students in virtual environments? – Laura Mairinoja
  Intensifierat skrivstöd på engelska: en pilot i samarbete mellan Språkcentret och HandelshögskolanMalin Johansson 

11.45-12.15 Loppudebatti: Oppimisen merkityksellisyys ja merkillinen tekoäly (Ls 01)

Aamupäivän päätteeksi kuulemme korkeakouluopettajien näkemyksiä ja kokemuksia tekoälysovellusten käytöstä oppimisessa ja opettamisessa.  Keskustelussa pohditaan tekoälyä ilmiönä korkeakoulukontekstissa ja mietitään sen suhdetta oppimisen merkityksellisyyteen.

Debattiin osallistuvat seuraavat opettajat:
Johanna Ailio (Turku AMK)
Anna Sell (ÅA)
Riikka Harikkala-Laihinen (TY)
Sanna Rantanen (TY)

Yhteystiedot

Lisätietoja tapahtumasta voi kysellä osoitteesta opetuki@utu.fi